adminaupu

Home/adminaupu
mm

About adminaupu

This author has not yet filled in any details.
So far adminaupu has created 21 blog entries.

ฟิสิกส์-เคมี-คณิต ทุกระดับชั้น นำโดย พี่ไม้ที ทุน SAST ( 082-3689349 )

รับสอนพิเศษ ฟิสิกส์-เคมี-คณิต นำโดย พี่ไม้ที ทุน SAST เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ เรียน private/คอร์สปูพื้นฐาน/คอร์สติวเนื้อหาในโรงเรียนเพื่อเพิ่มเกรด/คอร์สติวสอบ IJSO, วมว ,พสวท ,GAT-PAT 9 วิชาสามัญ และ O-net สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 082-3689349

พร้อมกันทั่วประเทศ !!! ติดตามให้ดี TCAS 2561

ระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาใหม่ !!  TCAS เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2561 นี้ โดยเริ่มรับรอบแรก ด้วยการยื่น Portfolio วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ขอให้น้อง ๆ ติดตามและวางแผนตามปฏิทินให้ดีนะคะ เพื่อให้ไม่พลาดโอกาสการสมัครเรียนต่อในสถาบันที่เป็นเป้าหมายของเรา ข้อมูลจาก   ทปอ. http://tcas61.cupt.net/ ติดต่อ-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม    02-354-5150-2    admissions@cupt.net  cuptthailand มหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ. 1.     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3.     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 4.     มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5.    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6.     มหาวิทยาลัยทักษิณ 7.     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 8.     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 9.     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 10.   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เด็กม.3 เตรียมตัว ลงพื้นที่ฝึกงานจริง ตุลาคม 60 วัดความชอบด้านอาชีพ

วันนี้ kku tutor นำข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน สู่เด็ก ม.3 มาอธิบายให้น้อง ๆ ได้เข้าใจกันค่ะ โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในช่วงปิดภาคเรียน ตุลาคม 2560 ตามรายละเอียดของโครงการนั้น น้องๆ ม.3 ทุกคน จะต้องได้ฝึกปฏิบัติงานด้านอาชีพ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม ในส่วนของสถานที่ฝึกปฏิบัติงานด้านอาชีพนั้น กรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จะร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำรวจพื้นที่ใกล้สถานศึกษามีสถานประกอบการใดบ้าง ทั้งของรัฐและเอกชน ที่น้อง ๆ ม.3 จะสามารถไปฝึกงานได้ อาจจะเป็น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ หรือสถานประกอบการอื่นที่ทำข้อตกลงร่วมกัน น้อง ๆ ทุกคน จะได้รับการสำรวจความสนใจ และความต้องการจากสถานศึกษา หรือโรงเรียนของน้อง ๆ ก่อนออกฝึกงาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน สู่เด็ก ม.3 จัดขึ้นเพื่อให้เด็ก ม.3 ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์วิชาชีพจริง และรวมถึงต้องได้รับการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงานด้วย หลังจากที่น้อง

มาแล้ว!!! ปฏิทิน admissions ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียดข้อมูล admissions 2560 นั้น สามารถดูได้ผ่านเว็บไซต์ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สมาคม ทปอ.) หรือ http://a.cupt.net/admissions.php ซึ่งมีทั้งข้อมูล การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) ข้อมูล Admissions ย้อนหลัง และสถิติของ Admissions และที่น่าสนใจ คือ “โปรแกรมการคำนวณคะแนน” จากการแถลงข่าวของ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 จำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการคัดเลือกแอดมิชชั่น รวมทั้งสิ้น 78 แห่ง คณะ/สาขาวิชาจำนวน 3,719 รหัส จำนวน รับทั้งสิ้น 109,129 คน โดยแบ่งเป็น - สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก ทปอ. 23 แห่ง จำนวนรับ 55,386 คน - มหาวิทยาลัยราชภัฎ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 17 แห่ง

ปรับคะแนนเพิ่ม วิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ในการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560

หลังจากที่สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 11 - 14 มีนาคม 2560 และสทศ. ได้ประกาศผลสอบเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ทาง เว็บไซต์ www.niets.or.th ไปแล้ว เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 สทศ. ได้ทำการตรวจสอบข้อสอบ และเฉลยคำตอบ ทำให้พบว่า วิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ มีข้อสอบที่ต้องปรับคะแนนใหม่ จำนวน 1 ข้อ คือ “ข้อที่ 14 (6 คะแนน) ซึ่งทำการปรับคะแนนให้เฉพาะผู้ที่ตอบตัวเลือกที่ 5 (เป็นคำตอบที่ถูกเพิ่มขึ้นอีก 1 ตัวเลือก) เท่านั้น (สำหรับผู้ที่เลือกตัวเลือกที่ 1 ซึ่งเป็นคำตอบเดิม ยังคงมีความถูกต้องและได้คะแนนคงเดิม)” หมายความว่า น้อง ๆ คนไหน ที่ตอบข้อที่

O-NET 2559 ข้อสอบและเฉลยคำตอบจาก สทศ. (ป.6 ม.3 และม.6)

"ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้ 1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี