sssTutor

Home/sssTutor

ฟรีวีดีโอสอนสร้างเกมด้วย Construct 2

สำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวแข่งขันสร้างเกมงานการแช่งขันศิลปหัตถกรรม สามารถเข้ามาดูวีดีโอสอนสร้างเกมตั้งแต่พื้นฐานได้ที่ KKU Tutor Channel ซึ่งทำวีดีโอทั้งพื้นฐานโปรแกรมและตัวอย่างเกมให้ศึกษาเตรียมความพร้อมไปแข่งกันครับ      

พี่เบียร์ รับสอนในระดับ เตรียมอนุบาล – ประถม – มัธยมต้น /มัธยมปลาย

พี่เบียร์ รับสอนในระดับ เตรียมอนุบาล - ประถม - มัธยมต้น /มัธยมปลาย KKU Tutor รับสอนในระดับ เตรียมอนุบาล  ประถม มัธยมต้น/มัธยมปลาย