STutor

Home/STutor

Greatdream October Camp’ 60

    Greatdream October Camp' 60 เตรียมพบกับ!! ระบบรับตรงระบบใหม่ TCAS , GAT PAT, 9 วิชาสามัญ, O-NET, และระบบรับตรงทั่วประเทศ ติวโดยพี่ๆติวเตอร์มืออาชีพ จากรั้ว มข มช จุฬา สรุปเนื้อหา+ตะลุยข้อสอบ เตรียมพร้อมทุกสนามสอบ เตรียมพร้อมรับมือกับระบบใหม่ TCAS เจาะลึกทุกจุดแบบละเอียด เทคนิคการทำข้อสอบที่จะทำให้น้องๆ ได้คะแนน GATเชื่อมโยงเต็ม 150 คะแนน GAT English เกิน 100 คะแนน เทคนิคการทำข้อสอบ PAT1 จากพี่ที่ได้คะแนนPAT1 มากกว่า200 คะแนน เทคนิคการทำข้อสอบ PAT3 วิศวะ จากพี่คณะวิศวะโดยตรง เน้นถูกจุด เนื้อหาครบถ้วน เทคนิคการทำข้อสอบ PAT5 โดยพี่จากคณะศึกษาศาสาตร์ เน้นทุกรายระเอียดในการสอบครู เทคนิคการทำข้อสอบ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ