ครูท้อปรับสอนชีวะ

Home/ทั้งหมด, เรียนพิเศษขอนแก่น/ครูท้อปรับสอนชีวะ

ครูท้อปรับสอนชีวะ

ครูท้อบ

จบปริญญาตรี วท.บ. ชีววิทยา

ปริญญาโท ศษ. ม. การสอนชีววิยา

สอนสนุก เฮอา เป็นกันเอง

รับสอนชีวะ ม.4-6 ปรับพื้นฐานชีวะ

เตรียมเข้าม.4

เตรียมสอบ GAT PAT
โทร 090-9693057

facebook : https://www.facebook.com/ZzToPzZ.jatuput