ติวถาปัด PAT4

ติวความถนัดทางสถาปัตยกรรม PAT4

เน้นความรู้พื้นฐาน และ เทคนิควิธีทำข้อสอบ จากข้อสอบจริง โดยรุ่นพี่คณะสถาปัตย์ มข.

ติวถาปัด PAT4 มข