มาแล้ว!!! ปฏิทิน admissions ประจำปีการศึกษา 2560

Home/Blog/มาแล้ว!!! ปฏิทิน admissions ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียดข้อมูล admissions 2560 นั้น สามารถดูได้ผ่านเว็บไซต์ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สมาคม ทปอ.) หรือ http://a.cupt.net/admissions.php ซึ่งมีทั้งข้อมูล การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) ข้อมูล Admissions ย้อนหลัง และสถิติของ Admissions
และที่น่าสนใจ คือ “โปรแกรมการคำนวณคะแนน”

admissions-calendar60_Page_1
admissions-calendar60_Page_2

จากการแถลงข่าวของ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 จำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการคัดเลือกแอดมิชชั่น รวมทั้งสิ้น 78 แห่ง คณะ/สาขาวิชาจำนวน 3,719 รหัส จำนวน รับทั้งสิ้น 109,129 คน โดยแบ่งเป็น
– สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก ทปอ. 23 แห่ง จำนวนรับ 55,386 คน
– มหาวิทยาลัยราชภัฎ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 17 แห่ง จำนวนรับ 17,129 คน
– สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 34 แห่ง จำนวนรับ 36,385 คน
– และสถาบันสมทบ 4 แห่ง จำนวนรับ 229 คน ได้แก่
– วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
– วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
– มหาวิทยาลัยนวมินทรทราธิราช
– สถาบันพลศึกษา

หากนักเรียนคนใดมีข้อสงสัยในการสมัครแอดมิชชั่นดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://a.cupt.net หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สมาคม ทปอ. โทร.0-2354-5150-2 หรือโทรสาร 0-2354-5155-6 เพื่อแก้ไขข้อมูล หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ