ปรับคะแนนเพิ่ม วิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ในการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560

Home/Blog/ปรับคะแนนเพิ่ม วิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ในการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560

หลังจากที่สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 11 – 14 มีนาคม 2560 และสทศ. ได้ประกาศผลสอบเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ทาง เว็บไซต์ www.niets.or.th ไปแล้ว เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560
สทศ. ได้ทำการตรวจสอบข้อสอบ และเฉลยคำตอบ ทำให้พบว่า วิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ มีข้อสอบที่ต้องปรับคะแนนใหม่ จำนวน 1 ข้อ คือ

สทศ. GAT/PAT O-NET วิชาสามัญ gatpat

“ข้อที่ 14 (6 คะแนน) ซึ่งทำการปรับคะแนนให้เฉพาะผู้ที่ตอบตัวเลือกที่ 5 (เป็นคำตอบที่ถูกเพิ่มขึ้นอีก 1 ตัวเลือก) เท่านั้น (สำหรับผู้ที่เลือกตัวเลือกที่ 1 ซึ่งเป็นคำตอบเดิม ยังคงมีความถูกต้องและได้คะแนนคงเดิม)”
หมายความว่า น้อง ๆ คนไหน ที่ตอบข้อที่ 14 ด้วยตัวเลือกที่ 1 หรือ 5 ถือว่าตอบถูกต้อง และได้คะแนนนั่นเอง

เรื่องการปรับคะแนนดังกล่าว สทศ. ก็ได้แจ้งกับหน่วยงานที่นำคะแนนไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ขอให้ ทุกคนตรวจสอบคะแนนอีกครั้งทางเว็บไซต์ของ สทศ. และหากต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อตามข้อมูลดังนี้
เวลา 8.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในระหว่างวันที่ 12 -14 พฤษภาคม 2560)
1. ติดต่อที่ทำการ สทศ. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36
2. Call Center 02-217-3800 กด 0
3. อีเมล์ [email protected]
4. สายตรงผู้บริหาร