พิมพ์คณะมนุษย์ภาษาไทย

ชื่อพิมพ์ คณะมนุษย์ภาษาไทย ปี 4

รับสอนภาษาไทย ระดับ2ขวบ-ชั้นประถม

รับสอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ระดับปฐมวัย-ชั้นประถมต้น

ภาษาลาวเบื้องต้น

สอนเดี่ยว สอนภายในมหาวิทยาลัยราคาชั่วโมงละ 100

หากให้ไปสอนที่บ้านคิดชั่วโมงละ 150

ข้อมูลการติดต่อ 0981047527 FB: Natori Hana

สอนเป็นกลุ่มตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปชั่วโมงละ 80 บาท นอก มข คิดชม.ละ 100