พี่เบน รับสอนพิเศษ คณิต-ฟิสิกส์ ระดับม.ต้น-ม.ปลาย

Home/คณิตมัธยมต้น, คณิตมัธยมปลาย, ฟิสิกส์, มัธยม, มัธยมต้น, มัธยมปลาย, เรียนพิเศษขอนแก่น/พี่เบน รับสอนพิเศษ คณิต-ฟิสิกส์ ระดับม.ต้น-ม.ปลาย

พี่เบน สอนคณิต-ฟิสิกส์ ระดับม.ต้น-ม.ปลาย

*รับติวแคลคูลัส, สถิติ ระดับมหาวิทยาลัยด้วยครับ

สถานที่เรียนคอมเพล็ก

ค่าการเรียนการสอน

ต่อตัวต่อชม.ละ100บาท

เรียนคู่เรียนกลุ่มชม.ละ80บาท

ติดต่อที่ FB:ฉัตรชัย นัดดาเวช หรือ0621919320