พี่เฟิร์สรับสอนพิเศษทุกระดับชั้น

พี่เฟิร์สรับสอนพิเศษทุกระดับชั้น

 

เรียนเดี่ยว 60บาท/ชั่วโมง/คน

มาเรียนเป็นคู่ชั่วโมงล่ะ 100 บาท/ชั่วโมง/คู่