พี่โบนัสรับสอนคณิตไทยสังคม

🌈ชื่อโบนัสค่ะ เรียนบริหารปี2 📌รับติวคณิตสายศิลป์
📌ภาษาไทย
📌สังคม
😊มีประสบการณ์การสอนสอนที่ศูนย์ติวยูเนี่ยนค่ะ
✅ค่าใช้จ่าย 2500(เรียนเดี่ยว) 2300(กลุ่ม3คน) 2000(5คน)
เรียนจันทร์-อังคาร-พุธ
เวลา13:00-15:00