เด็กม.3 เตรียมตัว ลงพื้นที่ฝึกงานจริง ตุลาคม 60 วัดความชอบด้านอาชีพ

Home/Blog/เด็กม.3 เตรียมตัว ลงพื้นที่ฝึกงานจริง ตุลาคม 60 วัดความชอบด้านอาชีพ

วันนี้ kku tutor นำข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน สู่เด็ก ม.3 มาอธิบายให้น้อง ๆ ได้เข้าใจกันค่ะ โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในช่วงปิดภาคเรียน ตุลาคม 2560

เด็กม.3 เตรียมตัว ลงพื้นที่ฝึกงานจริง ตุลาคม 60 วัดความชอบด้านอาชีพ

ตามรายละเอียดของโครงการนั้น น้องๆ ม.3 ทุกคน จะต้องได้ฝึกปฏิบัติงานด้านอาชีพ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม ในส่วนของสถานที่ฝึกปฏิบัติงานด้านอาชีพนั้น กรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จะร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำรวจพื้นที่ใกล้สถานศึกษามีสถานประกอบการใดบ้าง ทั้งของรัฐและเอกชน ที่น้อง ๆ ม.3 จะสามารถไปฝึกงานได้ อาจจะเป็น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ หรือสถานประกอบการอื่นที่ทำข้อตกลงร่วมกัน

น้อง ๆ ทุกคน จะได้รับการสำรวจความสนใจ และความต้องการจากสถานศึกษา หรือโรงเรียนของน้อง ๆ ก่อนออกฝึกงาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน สู่เด็ก ม.3 จัดขึ้นเพื่อให้เด็ก ม.3 ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์วิชาชีพจริง และรวมถึงต้องได้รับการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงานด้วย หลังจากที่น้อง ๆ ฝึกงานแล้ว ก็ต้องกลับมารับการประเมินผล

โครงการนี้จะช่วยให้น้อง ๆ ได้สัมผัสชีวิตของการทำงานจริง และจะสามารถพัฒนาตัวเองให้ทำงานได้ หรือสามารถบอกความชอบในสายงานอาชีพได้ เป็นแนวทางในการศึกษาต่อ ทางผู้ใหญ่เอง ก็ได้ปูทางไว้ ว่า หลังฝึกงาน หากน้อง ๆ คนไหนต้องการเรียนสายอาชีพต่อ ก็จะมีการให้โควต้าพิเศษในการเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้ทันที