แค่ “งีบหลับ” ก็ทำให้มีความสุขได้ ยืนยันจากผลการวิจัย !!

Home/HowTo/แค่ “งีบหลับ” ก็ทำให้มีความสุขได้ ยืนยันจากผลการวิจัย !!

นักวิทยาศาสตร์ค้นพบความเชื่อมโยงระหว่างการงีบหลับและความสุขของมนุษย์ เคยมีการศึกษาและค้นพบว่า การนอนหลับระยะยาวนั้นช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจล้มเหลว ในครั้งนี้มีการศึกษาการนอนหลับระยะสั้นเองก็ทำให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายเช่นกัน

โดย ศาสตราจารย์ Richard Wiseman จากมหาวิทยาลัย Hertfordshire กล่าวว่า การศึกษาครั้งก่อนแสดงให้เห็นว่า การนอนหลับเป็นเวลาน้อยกว่า 30 นาที ทำให้มีสมาธิ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล และมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น นั่นทำให้เกิดความเป็นไปได้ที่ทำให้เกิดความสุขขณะที่งีบหลับอยู่ด้วยเช่นกัน ในทำนองเดียวกัน การนอนหลับที่ยาวนานมากขึ้นจะมีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงต่อสุขภาพ และนี่เป็นผลที่พวกเราคาดไว้ในงานวิจัยนี้

งานวิจัยนี้ ถูกดำเนินการโดย Edinburgh International Science Festival ซึ่งดำเนินการสำรวจผลที่ได้จากแบบสอบถามจิตวิทยาออนไลน์เกี่ยวกับอุปนิสัยการงีบหลับของอาสาสมัคร 1000 คน ผลที่ได้จากคำตอบนั้นพบว่า เหล่านักงีบได้รับคะแนนความสุขที่สูงกว่าคนที่งีบหลับน้อยกว่า

คะแนนความสุขของคนที่งีบหลับเวลากลางวันมีค่าเฉลี่ย 3.67 จากคะเเนนเฉลี่ยทั้งหมด 5 ขณะที่คนที่ไม่งีบหลับมีคะแนนอยู่ที่ 3.52 และคนที่หลับยาวอยู่ที่ 3.44 แสดงให้เห็นว่า คนที่งีบหลับระยะสั้นนั้นมีความสุขกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่นอนหลับยาว สิ่งที่น่าสนใจอยู่ที่ความสัมพันธ์ของการงีบหลับสั้นๆ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รู้อย่างนี้แล้ว สงสัยจะต้องหาเวลาพักผ่อนสั้นๆ หาความสุขให้กับชีวิตบ้างเเล้ว แต่อย่าลืมแบ่งเวลาให้ถูกต้องสำหรับทำกิจกรรมอย่างอื่นด้วย ไม่เช่นนั้น คุณภาพชีวิตอาจจะเเย่ลงแทนที่จะดีขึ้นตามผลวิจัยนะ