ประชาสัมพันธ์โปรโมทร้านฟรี

Home/ทั้งหมด/ประชาสัมพันธ์โปรโมทร้านฟรี

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ร้านนมต่างๆ ที่ต้องการประชาสัมพันธ์โปรโมทชันต่างๆของทางร้าน

สามารถติดต่อได้ที่เพจ KKU Tutor ทางเราจะโปรโมทให้กับท่านฟรี โดยระบบการโปรโมทจากเว็บไซต์และโฆษณา Facebook ที่จะส่งไปถึงกับนักศึกษากลุ่มเป้าหมายในรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างแน่นอน

ติดต่อที่

เพจKKU Tutor